Website login

Online bestelmodules voor fotowerk

Problemen met het doorsturen van bestanden

Colormanagement

Afdrukformaten

Canvas op spieraam

Ik heb een klacht : hoe ga ik tewerk ?


Website login


Q. Paswoord vergeten ?

Om gebruik te kunnen maken van bestelmodules zoals de "print-to-plate" en de FTP-upload kan u gebruik maken van een login. Particuliere klanten kunnen zich registreren en ontvangen ogenblikkelijk een paswoord, professionele gebruikers krijgen een paswoord in overleg met onze diensten.
Indien u uw paswoord vergeten bent kan u klikken op "gegevens vergeten". Na ingave van uw mailadres klikt u op "stuur gegevens" en u ontvangt ogenblikkelijk een NIEUW paswoord. Nadat u bent ingelogd kan u altijd manueel uw gegevens en paswoord aanpassen via "Profiel".^ TOPOnline bestelmodules voor fotowerk


Q. Paswoord vergeten ?

Om een bestelling van fotowerk (of canvas) te bevestigen dient uw mail-adres te worden ingegeven. Indien uw mailadres nog niet voorkomt in onze database zal u éénmaal alle contactgegevens (adres, telefoon, enz) moeten ingeven samen met een paswoord dat u zelf kiest. Dit paswoord zorgt ervoor dat iemand anders geen bestellingen in uw naam kan plaatsen.
Indien u dit paswoord vergeten bent bij een volgende bestelling klikt u gewoon op "paswoord vergeten" en na ingave van uw mailadres ontvangt u ogenblikkelijk een mail met het bestaande paswoord.^ TOPQ. Na het selecteren van het formaat krijg ik een grijs vlak en kan ik niet verder met mijn bestelling?

Wellicht heeft u een formaat geselecteerd onderaan de lijst. Nadat de keuze werd gemaakt keren sommige webbrowsers niet automatisch terug naar boven. U kan echter wel terug naar boven scrollen met de muis, waarna u terug verder kan.^ TOPQ. Op mijn afdrukken is er op de randen beeld afgesneden. Hoe komt dit?

Diverse mogelijkheden kunnen hiervan de oorzaak zijn :

 1. 1. Het beeldformaat komt niet overeen met het afdrukformaat. (In dit geval staat bij de selectie van een printformaat naast het formaat een uitroepteken) U kan om beeldverlies te vermijden een passend formaat selecteren of "inpassen" kiezen i.p.v. uitvullen (uw afdruk zal dan een witte rand vertonen die u nadien kan bijsnijden...)
 2. 2. De preview in de bestelsoftware is slechts een indicatie en nooit een exacte weergave ! Bij het afdrukken treedt er steeds een klein verlies op daar de "projectie" van het beeld steeds het uiteindelijke papier overlapt. Dit verlies is niet noodzakelijk altijd aan alle randen even groot...
 3. 3. Opgelet : indien een rand wordt toegevoegd vanuit de software (streak edge, canvas, edge, enz.) wordt het oorspronkelijke beeld deels afgeschermd door de overlapping van de toegevoegde rand. Ook hier is de preview geen exacte weergave!

Heeft u twijfels, aarzel dan niet om onze mensen in de winkel te raadplegen : een doorgestuurde opdracht kan immers niet geannuleerd of gewijzigd worden!^ TOPQ. Ik heb een afdruk in een formaat die niet voorkomt in de bestelmodule, hoe kan ik dit bestellen ?

Er zijn hiervoor 3 mogelijke oplossingen :

 1. U stuurt ons het beeld via de FTP-upload module met vermelding van exact gewenst formaat en oppervlak. Onze operator behandelt dit order volledig manueel, waardoor een meerprijs niet vermeden kan worden...
 2. U neemt het eerstvolgende formaat waarin de afdruk past en stuurt de bestelling door via "inpassen". Bvb u wenst een afdruk van 25x45cm, dan kiest u in de module voor het formaat 30x45cm met de optie "inpassen". U ontvangt een afdruk 30x45cm waarop uw beeld van 25x45cm staat met aan de 2 zijden een witte rand, die afgesneden wordt.
 3. Gebruikers van Photoshop kunnen elk willekeurig formaat aanmaken door de canvasgrootte aan te passen naar het dichtsbijzijnde formaat (een lijst van de exacte printformaten vindt u hier), bvb : u wenst een afdruk van 22x41cm dan past u de afbeeldingsgrootte in photoshop aan op dit formaat om nadien in "canvasgrootte" rondom rand toe te voegen teneinde het formaat 30,5x45,5cm te bekomen. Dit beeld kan dan besteld worden als normale afdruk 30x45cm en de randen kunnen nadien worden afgesneden.


^ TOPProblemen met het doorsturen van bestanden


Q. Ik ondervind problemen bij het doorsturen van bestanden. Hoe komt dit ?

Om gebruik te kunnen maken van de FTP upload en sommige bestelmodules, zoals o.a. print-to-plate dient JAVA geïnstalleerd te zijn op uw PC of Mac. Ook dient u te beschikken over de meest recente versie.

Opgelet : sommige browsers, waaronder safari voor mac-gebruikers, blokkeren om veiligheidsredenen nogal vaak ftp-gebruik. Wij raden aan om gebruik te maken van firefox als browser (zowel voor pc als mac).
U kan deze hier downloaden : http://www.mozilla.org/nl/firefox/new/

NIEUW ! JAVA-probleem... (Inmiddels opgelost vanaf versie 8 update 91 !)

Met de nieuwe versie van Java is het niet meer mogelijk om "security-settings" op "medium" te plaatsen. De beveiliging kan enkel op "High" of "very high", waardoor er extra verbindingsproblmen kunnen ontstaan.

Indien u de melding krijgt "Application Blocked by Java Security" dient u volgende stappen uit te voeren :
* ga naar het "Java Control Panel" (via configuratiescherm of via alle programma's voor windows of via zoekfunctie op Mac)
* ga naar het tabblad "Security" of "beveiliging"
* plaats de beveiliging op "high" (en dus niet op "very high")
* voeg volgende sites toe aan de "Exception Site List" :
   http:\\demuynck-printing.be
   http:\\online.demuynck-printing.be

 

Indien uw pogingen tot upload alsnog niet slagen kan u (voorlopig) uw bestellingen doorsturen met "wetransfer" naar volgend mailadres : no-reply@demuynck-printing.be

Opgelet : u ontvangt in dit geval enkel een bevestiging van zodra uw order is afgewerkt, andere communicatie (zoals bevestiging van ontvangst van uw bestelling) kunnen wij helaas niet opvolgen of beantwoorden.^ TOPColormanagement


Q. Mijn afdrukken zijn te donker, te bleek of vertonen een kleurzweem, nochthans zijn de beelden op mijn scherm perfect : hoe komt dit?

Om kleur, densiteit (bleek of donker) en contrast te kunnen beoordelen op uw monitor dient u te beschikken over een grafische monitor die zo goed mogelijk gecalibreerd moet worden. Alleen met een “full colormanagement” kan een resultaat van een afdruk voorspelt worden. (proofing)
Indien u niet beschikt over een dergelijk toestel  of uw monitor niet (of niet correct…) gecalibreerd werd kan het printresultaat zeer fel afwijken van uw monitorbeeld : indien u bvb uw monitor donkerder of meer helder instelt, heeft dit namelijk geen invloed op de data van uw digitaal bestand…
CONCLUSIE :
·         Indien u twijfels heeft over uw beelden kan u met uw bestellingen van afdrukken steeds terecht in de winkel waar deze  eventueel beoordeeld kunnen worden alvorens de beste afdrukmethode te kiezen.
·         Indien u beschikt over een grafische monitor kunnen wij uw scherm voor u calibreren : neem hiervoor contact met de winkel. Ook voor de aanschaf van een dergelijke monitor kan u terecht in de winkel (zie www.demuynck-media.be )


^ TOPQ. Mijn zwart-wit afdrukken vertonen een kleurzweem : hoe komt dit?

Bij chemische foto-afdrukken worden kleuren (en grijstinten) bekomen in een RGB-kleurruimte : het lichtgevoelige materiaal bestaat uit drie lichtgevoelige lagen : een rood-, een  groen- en een blauwgevoelige laag. Door meer of minder belichting worden na ontwikkeling kleur- of grijstinten bekomen. De kleuropbouw gebeurt echter steeds door combinaties van drie kleuren, waardoor wij de visuele indruk kunnen krijgen dat grijstinten een kleurzweem vertonen (meestal groen of magenta) Wij merken op dat ook “echte zwart-wit-papieren” (die slechts één lichtgevoelige laag hebben en het beeld steeds bestaat uit zilver) ook diverse kleurtonen kunnen vertonen : sommige hebben een warme grijstoon (eerder gelig), andere neigen eerder naar koele grijstonen (eerder blauw). Opgelet : ook de kleurtemperatuur van het licht waarbij de afdrukken beoordeeld worden heeft invloed op het resultaat : zo kan een afdruk die bekeken wordt in een ruimte verlicht met spots een magenta-tint vertonen, terwijl dezelfde afdrukken beoordeeld bij neutraal daglicht groen lijken!
TIP : gezien wij onze afdrukken maken onder de best mogelijk condities : iedere afdruk wordt namelijk steeds gemaakt na calibratie van het gebruikte papier (hierdoor bekomen wij een uiterst stabiele kwaliteit) en gezien ook zwartwitbeelden in rgb aangeleverd worden (altijd srgb-kleurruimte!) kan u zelf een eigen (neutrale grijs-) tint bekomen door de kleurbalans te verschuiven volgens uw wensen en smaak!
 
Bij inkjet-afdrukken worden kleuren ( en grijstinten) bekomen in een CMYK-kleurruimte. Door combinaties van inkt, kleuren : cyaan, magenta, yellow en black (en mogelijks ook extra inkten zoals photo-black, matt black, light-magenta, light-cyan, groen, oranje, enz…) worden diverse grijs- en/of kleurtinten bekomen.  Grijstinten worden hier dus bekomen door opbouw van CMYK-inkten, dus zowel zwarte inkten als kleurinkten. Ook hier kunnen dus zwart-wit afdrukken een kleurzweem vertonen. De tint kan worden bijgestuurd in de RIP door het gebruik van UCR (UnderColor removal) en GCR (Gray Component Replacement) waardoor de printer voor grijstinten bvb minder kleurinkten gaat gebruiken en meer zwartwitinkten. Opgelet : ook hier heeft de kleurtemperatuur van het licht waarbij de afdrukken worden bekeken een invloed op het resultaat… Bovendien heeft ook de “witheid” van het gebruikte materiaal (plaatmaterialen of papiersoorten) een enorme invloed op het eindresultaat…
 
CONCLUSIE :
·         Beoordeling van kleurafwijkingen dienen steeds te gebeuren bij neutraal licht (verschillende lichtbronnen zorgen voor verschillende resultaten)
·         Kleurbeoordeling is heel subjectief : ieder persoon “ziet” kleuren en tinten op een andere manier en heeft bovendien een eigen smaak…
·         Alleen door een professionele aanpak en een zo stabiel mogelijke productie kan een stabiel resultaat gewaarborgd worden :  enkel hierdoor kan u uw eindresultaat aanpassen aan uw eigen smaak. Wij van “Demuynck-printing” doen onze uiterste best om deze stabiele omgeving te waarborgen.


^ TOPQ. Waarom vinden wij geen ICC-profielen terug van de inkjet-printers?

Al onze inkjet-printers worden aangestuurd door een rip-software, nl. "Onyx ProductionHouse X10". In deze software wordt een "profiel" aangemaakt voor elk materiaal en bewaard als een "*.OML file". Het ICC-kleurprofiel is hierbij slechts een onderdeel van deze "OML-file" (daarnaast worden o.a. ook inktrestricties bewaard...) Het uiteindelijke printresultaat wordt dus niet alleen beïnvloed door het ICC-profiel, maar ook door alle andere parameters in de OML-file, waardoor correct "proofen" moeilijker wordt...

Bovendien wordt het uiteindelijke resultaat ook beïnvloed door de kleur van de ondergrond : sommige materialen zijn neutraal wit, andere vertonen eerder een warmere (gelere) tint wit… Hierdoor kunnen wij visueel de indruk krijgen dat de kleurbalans verschilt terwijl meting van de densiteit met een densitometer aantoont dat de kleuren identiek zijn…

 ^ TOPAfdrukformaten


Q. Het geleverde formaat wijkt af : hoe komt dit ?

De uiteindelijke printformaten kunnen licht afwijken van de opgegeven waarde. De afwijking hangt steeds af van het gebruikte printproces : elke afdrukmethode heeft zijn specifieke eigenschappen :

 • Foto-afdrukken.
  Fotoformaten wijken steeds af van de opgegeven waarde omdat de rol-breedtes van het gebruikte fotopapier afwijken. In het ene geval zal het uiteindelijke formaat iets kleiner zijn (bvb 13x18 wordt 12,7x17,8 en wordt afgedrukt op een rolbreedte van 12,7cm) en in het andere geval net iets groter (bvb 20x30 wordt 20,3x30,5cm en wordt afgedrukt op een rolbreedte van 20,3cm)

  Een lijst met de exacte fotoformaten vindt u hier, maar opgelet : elke machine heeft zijn toleranties waardoor het uiteindelijk geleverde formaat toch enkele millimeters kan afwijken !

 • Inkjet-afdrukken en digitaal drukwerk
  Bij inkjet en digitaal drukwerk worden de afdrukken steeds gemaakt op een groter papierformaat en nadien bijgesneden. Ook hier zijn toleranties van enkele millimeters volstrekt normaal ! 
   
 • Gemonteerde afdrukken
  Bij afdrukken die opgekleefd worden op een paneel treed een tweede maal een licht formaat- en beeldverlies op : bij kleinere formaten tot 0,5cm en bij grotere formaten tot 1cm. De oorzaak hiervan is dat de afdruk het paneel moet overlappen om dit te kunnen kleven. (het paneel is dus telkens iets kleiner dan de afdruk...)

  Indien het uiteindelijke paneel een exacte afmeting moet hebben dient de afdruk die gekleefd moet worden steeds net iets groter besteld te worden !

TIP : Indien exacte maten vereist zijn kan dit best als vakwerk worden besteld via de FTP-upload met opgave van zoveel mogelijk details van het gebruik van de print !^ TOPCanvas op spieraam


Q. Mijn doek vertoont een klein knobbeltje : hoe komt dit ?

De canvas die wij gebruiken bestaat uit natuurlijk katoen, dewelke geweven wordt tot een echte schildersdoek. Juist door gebruik te maken van geweven natuurlijk materiaal wordt de structuur van echte canvas bekomen, een klein knobbeltje is dus volledig normaal en draagt net bij tot de structuur.^ TOPQ. Mijn doek is niet volledig strak : wat kan hieraan gedaan worden ?

De gebruikte schildersdoek bestaat uit geweven natuurlijk katoen, hetgeen een "levend materiaal" is.

De canvas wordt in ons atelier opgespannen, na controle van de haaksheid van het gebruikte spieraam. Pas nadat het spieraam een normale spanning vertoond, zonder ribbels, worden de spies aangebracht. De canvas verlaat ons atelier steeds strak zonder ribbels.

Onder invloed van temperatuurschommelingen kan de spanning op het doek afnemen, waardoor het geheel een slappe indruk krijgt, bvb bij transport in een koude wagen in de winter. Meestal verdwijnt dit probleem automatisch na acclimatisatie.
Door voorzichtig (!) de spies in het raam te tikken met een lichte hamer gaan de spielatten licht uit elkaar waardoor de spanning terugkeert.

Bij het transporteren of ophangen kan het raam ook door een ongelukkige tik op één van de randen "uit de haak" zijn, waardoor het raam een lichte parrallel-vorm vertoont i.p.v. een rechthoek... Hier kan het raam voorzichtig (!) terug recht getrokken worden en eventueel ook terug op spanning worden gebracht door voorzichtig (!) de spies in het raam te tikken met een lichte hamer.

Opgelet : indien per ongeluk op de schildersdoek zelf gedrukt wordt kan de canvas vervormen waardoor het doek reddeloos verloren is : een vervormde canvas kan niet worden gecorrigeerd ! ( Een canvas kan niet opnieuw op een nieuw spieraam gemonteerd worden : het doek is reeds gespannen geweest waardoor de vorm in het doek "geperst" is en bovendien zijn de randen reeds bijgesneden, waardoor geen nieuwe spanning op het raam gezet kan worden)

U twijfelt en weet niet goed hoe het probleem op te lossen ? Aarzel niet uw doek terug aan te bieden: wij zorgen voor de beste oplossing, indien nog mogelijk...

 ^ TOPQ. De spies zitten los in de verpakking ?

Mogelijk zijn de spies bij het transport losgekomen en zitten deze los in de verpakking.
Het volstaat om deze met de hand terug op hun plaats te duwen. Enkel indien ook het doek niet voldoende meer gespannen is kunnen de spies ook voorzichtig met een lichte hamer worden aangeklopt.

Opgelet : te hard aankloppen kan de canvas definitief beschadigen !

U twijfelt en weet niet goed hoe het probleem op te lossen ? Aarzel niet uw doek terug aan te bieden: wij zorgen voor de beste oplossing, indien nog mogelijk...^ TOPIk heb een klacht : hoe ga ik tewerk ?


Q. Het geleverde produkt vertoont een fout.

Niettegenstaande onze allerbeste zorgen kan een geleverd produkt mogelijk niet voldoen aan de verwachtingen of een fout vertonen.
U kan dit best zo snel mogelijk, en ten laatste binnen de veertien dagen na levering, aan ons mededelen per mail naar : klacht@demuynck-printing.be. Geef hierbij ook bestel- en/of pochettenummer op, samen met een nauwkeurige omschrijving van het probleem. Voeg eventueel ook een foto bij in de bijlage.
Onze ervaring leert ons dat 99% van de klachten voortspruiten uit verkeerde handelingen of verkeerde keuze van materiaal en meestal op eenvoudige manier opgelost kunnen worden. Indien dit het geval is zullen wij u dit zo snel mogelijk mededelen.
In alle andere gevallen dient het defecte product op ons adres te worden afgeleverd. Alleen op die manier zijn wij in staat om de oorzaak van het probleem te achterhalen en ons productieproces aan te passen. Maak dan ook geen nieuwe bestelling ter vervanging van een defect product, tenzij anders overeengekomen !
Uiteraard zullen wij u steeds een "gepaste oplossing" aanbieden : Indien wij vaststellen dat er een duidelijke fout werd gemaakt door onze diensten wordt het produkt gratis vervangen, maar nooit gecrediteerd. Indien de oorzaak verkeerd gebruik of verkeerde keuze van materiaal betreft zullen wij u een gedeelde commerciële oplossing voorstellen.
Bij de beoordeling rekenen wij op "een dosis gezond verstand" en "gepaste redelijkheid" : een product wordt steeds beoordeeld op "normale gezichtsafstand", "in functie van gebruikt materiaal" en "de lichtomstandigheden waarin het product zich bevindt". 

Wat het probleem ook is : wij zorgen steeds voor een "gepaste oplossing" ! ^ TOP